Klassijuhatajalt Info
(Info-9-KTG)

Arvestused, järelvastamiste ajad, eksamite toimumiste ajad, vaheajad jne.