Inglise keel-10
(IK-10-E)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.