Vene keel 9. klass
(vene 9)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.