Füüsika 11. klass
(F11)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.