Füüsika 12. klass
(füüs12)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.