Inglise keel 7. klass
(Inka7)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.