Matemaatika-12-Kuuseok
(M-12-Kuuse)

Kirjuta siia kokkuvõtlik ja huvitav lõik, mis iseloomustab kursust.